Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Gewelfschilderingen Grote St Laurenskerk, Alkmaar

Looptijd

2002 - 2011

Opdrachtgever

Stichting tot Behoud van Monumentale
kerken in Alkmaar

Opdrachtnemer

Haakma Wagenaar en Van den Brink VOF

 

Restauratie van het “Het Laatste Oordeel” in de koorsluiting en decoratieve schilderingen in het Noord Transept, 1518

In de Grote St Laurenskerk in Alkmaar bevinden zich unieke gewelfschilderingen, die in de periode 2002-2011 onder leiding van Haakma Wagenaar en Van den Brink VOF zijn gerestaureerd. Een monumentale voorstelling van het Laatste Oordeel ontvouwt zich op het koorgewelf. Het Noord Transept is beschilderd met kamversieringen, heiligen en attributen. Beide gewelfschilderingen dateren uit 1518/1519 en zijn geschilderd in de stijl van de vroege Noordelijke Renaissance en worden toegeschreven aan Jacob Cornelisz van Oostzanen. De restauratie van deze gewelfschilderingen heeft 8 jaar geduurd en vond plaats op een speciaal voor dat doel ontwikkelde zwevende steiger in de nok van de Laurenskerk.

 

Voor deze restauratie is door Haakma Wagenaar en Van den Brink VOF een uitvoerig restauratieplan opgesteld. De werkzaamheden bestonden uit het volledig op schaal tekenen van de voorstelling, demonteren van de planken, restaureren van het hout, het afnemen van het vernis, het retoucheren van de schildring en het terugplaatsen van de planken. Daarnaast is in samenwerking met Monumentenzorg onderzoek verricht naar de kunsthistorische aspecten van de schildering, de toegepaste technieken en de toeschrijving aan de maker.

 

Over de restauratie is een boek verschenen en een website gemaakt, zie: www.gewelfschilderingalkmaar.nl

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Laatste Oordeel na restauratie
 
 
Laatste Oordeel na restauratie
Zwevende steiger in het koor met ateliers
Grote kerk Alkmaar
Houtatelier met zagerij
Lichtatelier met vernisafname werkplek
Uitleg schildering in Noord Transept
Uv opname van vernisafname onderdeel Laatste Oordeel
Achterkant van een plank na demontage
Noord Transept na restauratie
Detail laatste Oordeel

Documentatie