Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Gewelfschilderingen Oude Ursulakerk, Warmenhuizen

Looptijd

1995 - 1999

Opdrachtgever

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente van Warmenhuizen

Opdrachtnemer

Haakma Wagenaar, Bruys en Van den Brink

 

Restauratie van het “Laatste Oordeel” en vier oud testamentische verhalen, 1525

De schilderingen van Warmenhuizen zijn rond 1525 vervaardigd en bestaan uit negen gewelfvakken. De schilderingen met als onderwerp het Laatste Oordeel zijn aangebracht op het gewelfbeschot van de vijfzijdige koorsluiting. Op het beschot van de vier aansluitende gewelfvelden zijn Oudtestamentische verhalen te zien: De dans om het Gouden Kalf, de Mannaregen, de Ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek en de doortocht door de Rode zee. Het ontwerp van de schilderingen vertoont opvallende overeenkomsten met het ontwerp van de schilderingen in Alkmaar. Ook deze schilderingen kunnen worden toegeschreven aan Jacob Cornelisz van Oostzanen.

 

Het gewelfbeschot verkeerde voor de start van de restauratie in zeer slechte staat. Planken waren deels door houtworm en schimmel vermolmd. Ook de kwaliteit van de schildering was slecht. De restauratie is in de periode 1995- 1999 uitgevoerd in het Amsterdamse meubelrestauratieatelier van Bruijs & Schulte onder leiding van Pol Bruijs en Willem Haakma Wagenaar. Mijn werkzaamheden bestonden uit het restaureren van de planken. Deze restauratie was omvangrijk. Planken werden allereerst opgemeten en ingetekend, waarbij ieder spijkergat en elke scheur op schaal werden ingetekend. Vervolgens werd de nog aanwezige schildering op tekening overgenomen. Nadat het hele gewelf op tekening was vastgelegd, werden de planken losgemaakt en gedemonteerd. In het restauratieatelier in Amsterdam werden zij ontdaan van vuil, aangeheeld en geïmpregneerd. De gerestaureerde planken zijn vervolgens teruggeplaatst.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Detail hemelpoort tijdens restauratie in Amsterdam
 
 
Detail hemelpoort tijdens restauratie in Amsterdam
De koorgewelfschilderingen tijdens kerst
Oude Ursulakerk in Warmenhuizen
Abraham en Melchizedek
Dans om het gouden kalf
Doortocht door de Rode zee
Detail met Farao te paard uit de tocht door de Rode Zee
De hemelpoort onderdeel van het Laatste Oordeel

Documentatie