Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Uitvoering

Edwin van den Brink is gespecialiseerd in de restauratie en conservering van historische binnenruimten, laatmiddeleeuwse gewelfschilderingen en houten interieuronderdelen. Daarbij legt hij zich toe op het restaureren van decoratieve houten betimmeringen (zoals plafonds, vloeren en wanden) en houten draagconstructies.

 

Van de vijf laatmiddeleeuwse gewelfschilderingen op houten tongewelven die Nederland telt heeft hij er drie deels of volledig gerestaureerd. Edwin van den Brink was nauw betrokken bij de renovatie van de Oranjezaal (Huis ten Bosch) en was hoofdaannemer en verantwoordelijk voor de restauratie van de gewelfschilderingen van onder meer de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar en de Lebuinuskerk in Deventer.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Demontage beschot Laatste Oordeel in Alkmaar
 
 
Demontage beschot Laatste Oordeel in Alkmaar
Egaliseren oppervlakte beschilderde plank
Herstellen oude restauratie
Documenteren achterkant van het beschot noord transept
Passen van de planken na herstel van de kapsporen
Verlijmen en stellen van in te passen stukken
Vernisafname in Alkmaar
Documenteren van de vernisafname op afnamedoeken
Passen van planken in de kap Zuiderkerk in Enkhuizen
Tekenen van de voorstelling van het Laatste Oordeel