Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Stijlkamers, Centraal Museum, Utrecht

Looptijd

1998 - 1999

Opdrachtgever

Centraal museum Utrecht

Opdrachtnemer

Edwin van den Brink

 

Documenteren en tekenen van acht stijlkamers en interieur onderdelen

De oudste stijlkamers (antieke kameren) van Nederland bevinden zich in het Centraal Museum in Utrecht en dateren uit 1891. Het is een zeldzame museale collectie. Tot 1998 waren de volgorde kamers te bezichtigen; een gotische, een renaissance, een barok, en een Lodewijk XIV, XV, en XVI kamer. Verder kent de collectie een aantal losse interieuronderdelen uit Utrechtse huizen uit verschillende periodes.

 

De Lodewijk de XVI kamer” is van na de Franse revolutie (circa 1791) en is afkomstig uit het voormalige huis Janskerkhof 17. Dit interieur is zeer compleet en rijk gedecoreerd met zijden wandbespanningen en geprofileerde, vergulde lijsten die representatief zijn voor de Franse periode in Utrecht.

 

Ten behoeve van de herinrichting en uitbreiding van het museum heb ik alle kamers met vaste interieuronderdelen gedocumenteerd, gefotografeerd en op schaal 1:5 getekend. De tekeningen dienden als basis voor het documentatiebestand van het museum. Bovendien zijn ze gebruikt als ‘grondlegger’ voor het demonteren van de interieurs. Deze demontage is uitgevoerd door Pol Bruijs, waarna de stijlkamers zijn opgeslagen in het depot.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Kamer voor demontage met zijden wandbespanning
 
 
Kamer voor demontage met zijden wandbespanning
Schouwwand Lodewijk XV kamer voor demontage
Entreewand met parketvloer Lodewijk XV kamer
Lodewijk XIV kamer met goudleerbehang
Lodewijk XIV kamer voor demontage
Middeleeuwse kamer voor demontage
Lodewijk XVI kamer tijdens demontage
Lodewijk XV kamer tijdens demontage

Documentatie