Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Gewelfschildering Zuiderkerk, Enkhuizen

Looptijd

2005 - 2006

Opdrachtgever

Kerkrentmeesters der Hervormde
gemeente Enkhuizen

Opdrachtnemer

Haakma Wagenaar & Van den Brink VOF

 

Restauratie oudtestamentische voorstelling “Naämanvak” 1484

Tijdens de restauratie van 2001-2004 is tevens een plan gemaakt voor het volledig restaureren van een vak. Deze restauratie is in 2005-2006 uitgevoerd waarbij het vak “Naäman genezen van zijn melaatsheid” is uitgenomen, geconsolideerd en gerestaureerd.

 

Doordat enige planken bij een vroegere herstelling waren vervangen, ontbraken het hoofd van Naäman en delen van zijn metgezellen en hun paarden. Daardoor en door de glanzende vernis en verdonkering was het vrijwel onmogelijk de voorstelling te herkennen. Eerst zijn de scheuren en andere beschadigingen in de uitgenomen planken hersteld. Vervolgens werden de vernis- en waslagen van de schildering verwijderd. Deze lagen veroorzaakten een hinderlijke glans en trokken ook stof aan. Ten slotte werden de oude spijkergaten voorzien van het nieuwe montagesysteem, waarna de planken werden teruggemonteerd in de kap. Hierna heeft de schildering zijn esthetische afwerking gekregen.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Naamanvak teruggeplaatst en geretoucheerd
 
 
Naamanvak teruggeplaatst en geretoucheerd
Gerestaureerde planken worden gepast op de bok
Microscoop opname van gele overschildering
Gele overschildering verwijderd
Ridder te paard met oude reparatie
Na het verwijderen van de verfresten, vernis en waslaag

Documentatie