Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Gewelfschilderingen Lebuïnuskerk, Deventer

Looptijd

2007 - 2010

Opdrachtgever

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente te Deventer

Opdrachtnemer

Haakma Wagenaar & van den Brink VOF

 

Coördinatie van de restauratie van de schilderingen op het gepleisterd gewelf van het schip, zijbeuken en twee transepten en restauratie van het westportaal, 15e eeuw

De huidige Lebuïnuskerk is een laat-gotische hallenkerk met toren. De schilderingen op het stenengewelf zijn in de tweede helft van de 15e en het begin van de 16e eeuw aangebracht toen de kerk tevens zijn huidige vorm kreeg. Later zijn de schilderingen weggesaust en in 1926 is begonnen met het verwijderen van deze overschilderingen. Het westportaal behield echter zijn witte interieur en verborg onder het wit op wand- en gewelfvlakken nog origineel pleisterwerk met daarop resten van de oorspronkelijke geschilderde afwerking.

 

Uitgangspunten van de restauratie zijn het conserveren en restaureren van de 15e eeuwse schilderingen van de kerk. De problemen bestonden uit: loszittend pleisterwerk, veroudering van pleister-, schilderwerk, vroegere reparaties, het overwitten van de schilderingen en loszittende gewelfribben. Het werk is uitgevoerd op een speciaal voor deze kerk ontworpen steiger van 12 meter hoog met een vlakke werkvloer. Op deze steigervloer is een inrichting gemaakt waar met rolsteigers alle segmenten van het gewelf konden worden behandeld.

 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: herstel van pleisterwerk, vastzetten van losgeraakt pleisterwerk, 
verwijderen van witkalk waaronder schilderwerk verscholen zat, verwijderen van los restauratiemateriaal, fixeren van het schilderwerk door het verstuiven van een sterk verdunde kunsthars en aanbrengen retouches op beschadigingen in de verflaag.

 

Mijn werkzaamheden bestonden uit het coördineren en uitvoerbaar maken van het restauratieplan, het onderzoeken van de huidige staat van het westportaal en het verwijderen van de overschilderingen in het westportaal.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Zwarte manchetversiering bij hijsgat in zuidbeuk
 
 
Zwarte manchetversiering bij hijsgat in zuidbeuk
Zuidbeuk met schaduwschilderingen
Steiger onder het gewelf in de dwarsbeuk
Detail schildering in de viering
Detail magistraatskapel
Lofwerk
Kolonet ontdaan van witte sauslaag in westportaal
Kerk met toren vanaf de IJssel gezien

Documentatie