Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Restauratie beschilderd houten plafond in het hofje van Bijleveld in Alkmaar

Looptijd

2004

Opdrachtgever

Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Opdrachtnemer

Haakma Wagenaar en van den Brink vof

 

Restauratie beschilderd 17e eeuwse houten plafond

De blauwe schildering in de kamerwoning van het hofje van Bijleveld past in de 17e eeuwse traditie van decoratieve schilderingen. Een uitgebreide volière is geschilderd tegen een achtergrond van donkere ranken van planten en bloemen rondom een naakt met vaandel, staand op een galopperend paard. Op het vaandel staat de tekst: Godt is mijn toevlucht ANNO 1621.

 

Het plafond is lange tijd verscholen geweest boven een verlaagd plafond en bij het aanbrengen van het verlaagde plafond is de oorspronkelijke schildering beschadigd. Bovendien is het blauw van het smalt, een glasachtig blauw pigment dat met name in de 17e eeuw werd toegepast, verpoeierd. Uit het onderzoek van het ICN is gebleken dat het bindmiddel een dierlijk lijm is dat zijn lijmkracht heeft verloren. De restauratiewerkzaamheden bestonden uit het herstellen van het plafond en het schoonmaken van de schildering. Door een fixatief (dat geen verkleuring glans of verdonkering nalaat) te verstuiven over de schildering is de hechting van de pigmentdeeltjes gerealiseerd.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Schildering in blauw smalt met vogels en planten
 
 
Schildering in blauw smalt met vogels en planten
Gereinigde schildering met papegaai
Houtrestauratie in onderkant plank met paard
Detail schildering
Detail schildering
Hofje van Bijleveld Alkmaar

Documentatie