Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Koorhek Grote St Laurenskerk, Alkmaar

Looptijd

2002 - 2011

Opdrachtgever

Stichting tot Behoud van Monumentale
kerken in Alkmaar

Opdrachtnemer

Haakma Wagenaar en Van den Brink VOF

 

Bouwtechnisch en fysiologisch onderzoek naar de staat van het koorhek uit omstreeks 1500 en het maken van een restauratieplan

 

Het laat gotische koorhek is een van de pareltjes van de Grote St Laurenskerk. Direct na het gereedkomen van de kerk rond 1500 zal het koorhek zijn geplaatst. Na de reformatie zijn de functie en het uiterlijk van het hek veranderd. Ook na de restauratie van 1846 is het uiterlijk veranderd. Nu is het een statig houten hek met prachtig gotisch snijwerk en twee opslaande deuren, asymmetrisch geplaatst en afgewerkt in donker eiken met een dikke waslaag en legergroen.

 

Tijdens de restauratie aan de gewelfschilderingen hebben Willem Haakma Wagenaar en ik onderzoek gedaan naar het koorhek, waarbij in het bijzonder de constructie is onderzocht. Deze constructie bleek niet stabiel te zijn. Ook zijn kenmerken gevonden van de vorige uitmonstering. Deze bevindingen resulteerden in een opdracht van de gemeente Alkmaar voor het maken van een verslag van het koorhek met een restauratievoorstel. Het verslag hiervan is in de documentatie opgenomen.

 

De oorspronkelijke onderdelen van de kerk, zoals koororgel, koorbanken, koorgestoelte hebben enig verband met elkaar; de opdrachtgever, aannemer en houtleverancier zijn waarschijnlijk dezelfde geweest. In ieder geval zijn deze objecten tussen 1500 en 1520 vervaardigd en geplaatst in de kerk.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Interieur kerk met koorhek naar het oosten gezien
 
 
Interieur kerk met koorhek naar het oosten gezien
Gotisch snijwerk op bekroning koorhek
Verzakking koorhek vanuit het koor gezien
Koorhek vanuit het koor gezien
Bekroning en snijwerk in groene uitmonstering
Westkant van het koorhek
Oude kleurafwerking achter een gedemonteerd plaatje

Documentatie