Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Oranjezaal, Huis ten Bosch, Den Haag

Looptijd

1999 - 2001

Opdrachtgever

SRAL Maastricht

Opdrachtnemer

Edwin van den Brink

 

Restauratie beschilderd houten decor van Van Campen 1651

Het unieke 17e eeuwse ensemble van de Oranjezaal in het Koninklijke Paleis Huis ten Bosch is ontworpen door Jacob van Campen.

 

De 15 meter hoge zaal bestaat uit ongeveer 30 grote schilderijen gevat in een geschilderde tromp l’oeil architectuur. In opdracht van Amalia van Solms werd de Oranjezaal in 1647-1652 ingericht als herinnering aan haar man, stadhouder prins Frederik Hendrik.

 

De beschilderde pilasters, gemarmerde lambriseringen en deuromlijstingen werden in de loop van de 19e eeuw in paarse kleuren overschilderd. De oorspronkelijke omberkleurige basementen kregen een grijze hardsteen kleur. Ook het hout is onderhevig aan de ontwikkelingen van de tijd; krimp en aantasting door vocht zorgden ervoor dat de zaal in verval raakte.

 

Onder leiding van prof. dr. van Grevenstein, directeur van het SRAL, zijn 30 specialisten in 1999 begonnen aan de restauratie van de oranjezaal. De schilderijen en de houten onderdelen van de architectuur zijn gedemonteerd en vervoerd naar een speciaal ingericht atelier in Rijswijk waar in twee jaar de restauratie is uitgevoerd. De beschilderde gewelven zijn niet uitgenomen, maar ter plaatse gerestaureerd. Doel van de restauratie was de Oranjezaal terug te brengen naar het ontwerp van van Campen. Dit met behoud van alle informatie en consolidatie van de getimmerde constructie.

 

Mijn werkzaamheden bestonden uit het restaureren van alle houten interieuronderdelen inclusief de spie-ramen en de gewelven.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Wand met grote, teruggeplaatste Jordaens betimmeringen
 
 
Wand met grote, teruggeplaatste Jordaens betimmeringen
Inrichting voor restauratie
Decorpilasters op gerestaureerde Notenvloer
Schilderijen, kroonlijst architraaf en pilasters teruggeplaatst
Notenhoutenvloer met citroenhouten biezen

Documentatie