Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Van Covelen orgel, Alkmaar

Looptijd

1996 - 1998

Opdrachtgever

Stichting tot Behoud van Monumentale
kerken in Alkmaar

Opdrachtnemer

Haakma Wagenaar en Van den Brink

 

Restauratie en conservering van de orgelkast en balkon van het kleine orgel

In 1511 klonk er orgelmuziek in de Grote St Laurenskerk in Alkmaar. Het van Covelen orgel is het oudst bespeelbare orgel in Nederland. Een rijk gedecoreerd instrument met gotisch snijwerk, gotische torens, wapenborden en een balkon met decoratief snijwerk met aan de onderkant gotische gewelfjes met wagenschot paneelwerk. Met de bouw van het grote Muller orgel in 1651 werd het van Covelen orgel afgeschreven en deels gesloopt. In 1704 is het instrument gerestaureerd en kreeg het de functie van klein orgel, aangepast in klank en kleur aan de tijd van toen. Het gebruik van het orgel, de wisselende klimatologische omstandigheden en de “tijd” hebben ervoor gezorgd dat orgel met orgelkast inmiddels weer rijp waren voor een grondige restauratie. Willem Haakma Wagenaar heeft de kast uitgebreid onderzocht en een restauratieplan gemaakt. De firma Flentrop restaureerde het instrument en wij met een klein team van specialisten zijn aan de slag gegaan met de restauratie van de orgelkast en balkon. Verflagen werden verwijderd, snijwerk hersteld en de constructie gestabiliseerd. Ook zijn actieve houtboorders met de methode “Wijhe” bestreden. De kast met balkon is in een eikenhout imitatie afgewerkt, die in de lagen verf is aangetroffen en is gedateerd op 1650-1700.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Onder de beige verf komt een houtgele kleur tevoorschijn
 
 
Onder de beige verf komt een houtgele kleur tevoorschijn
Laatste fase restauratie orgelkast en bekroning
Onderzoek kleurafwerking deel orgelluik blootgelegd
Oude reparatie, toten met draad aan wimbergen bevestigd
Snijwerkversiering onder middenstuk gewelf orgelkast
Gepast en aangevuld centraal gewelfstuk
Orgel en kast gerestaureerd (foto uit 2008)

Documentatie