Restauratie Atelier Edwin van den Brink
 

Gewelfschildering Zuiderkerk, Enkhuizen

Looptijd

2001 - 2003

Opdrachtgever

Kerkrentmeesters der Hervormde
gemeente Enkhuizen

Opdrachtnemer

Van den Brink

 

Restauratie van de onderste delen van de 52 vakken in de beschilderde tweebeukige kap, 1484

In 1484 zijn Bijbelse voorstellingen aangebracht op het houten tongewelf van de tweebeukige zuiderkerk. Op de gewelfvakken van de zuidbeuk oud-testamentische en op de noordbeuk nieuw-testamentische verhalen. Ondanks de reformatie in 1572 en de naamsverandering (van Sint Pancraskerk tot Zuiderkerk) bleven deze voorstellingen lange tijd onaangetast. Pas in 1608 werden de voorstellingen met een laag gele verf aan het oog onttrokken. Tijdens de grote bouwrestauratie in 2001-2004 zijn de onderste planken van 54 vakken uit het gewelf losgemaakt om de door lekkage ontstane gebreken in de kapvoet te kunnen verhelpen. Ook de uitgenomen planken bleken sterk aangetast door schimmel, houtrot en insecten. Deze planken zijn gerestaureerd en voorzien van een nieuw montagesysteem, ontwikkeld tijdens de restauratie van de gewelfdelen uit Warmenhuizen. De onderkant van de 54 vakken zijn in twee jaar gerestaureerd.

   

We zoeken even naar de juiste foto...
Teruggeplaatste onderste planken met houtaanheling
 
 
Teruggeplaatste onderste planken met houtaanheling
Laatste Oordeel in koorsluiting zuidbeuk
Overzicht noordbeuk naar het oosten gezien
Aantasting door lekkage in Laatste Oordeel
Werkplaats op de trekbalken aan de kapvoet
Aangetaste plank
Houtrestauratie plankeinde, vullen en spalken
Terugplaatsen planken naamanvak

Documentatie